Πρότυπο Κέντρο Λογοθεραπείας & Ειδικών Θεραπειών

Δευ - Παρ: 13:15 μμ – 21:15 μμ

LEOTAPANDA και στην Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση / Εδικό Μαθησιακό

«Κουράστηκα και δεν μπορώ να τα καταφέρω όλα όταν βιάζεσαι και θέλεις να βιάζομαι και εγώ. Τότε το κάθε τι παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα απ’όσα πιστεύεις, όταν μου επιτρέπεις να τα κάνω με τον τρόπο που θέλω εγώ»
«Ποιήματα για όλους», Benkt Erik Hedin

 

Η σχολική ζωή καταλαμβάνει αναμφίβολα ένα μεγάλο μέρος της ζωής του παιδιού και συνδέεται άρρηκτα με την ψυχολογική κατάστασή του. Οι μαθησιακές δεξιότητες είναι ίσως οι πιο σύνθετες δεξιότητες που κατακτούνται από τον άνθρωπο, επομένως η καλλιέργειά τους αποτελεί από μόνη της μία μεγάλη πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, ένα μεγάλο μέρος μαθητών εμφανίζει δυσκολία στο να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις. «Δεν παίρνει τα γράμματα», « Είναι απρόσεκτος», «Είναι αδιάφορος για το μάθημα. Το μυαλό του είναι διαρκώς στο παιχνίδι», «Είναι τεμπέλης» είναι μόνο ορισμένες από τις εκφράσεις που πιθανώς περιγράφουν εσφαλμένα ένα παιδί με δυσκολίες στη μάθηση. Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση βασίζεται στην παραδοχή ότι όλα τα παιδιά είναι ικανά προς μάθηση και μέσω της κατάλληλης υποστήριξης μπορούν να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις, να βιώσουν τη χαρά της μάθησης, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να επιτύχουν στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

a

Σε αδρές γραμμές, η Ειδική Διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε μαθητές που παρουσιάζουν:

Επομένως, όπως ίσως γίνεται αντιληπτό, ο Ειδικός Παιδαγωγός καλείται να παρέμβει σε ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων που αφορούν: τον γνωστικό τομέα (καλλιέργεια προσοχής, μνήμης, κ.ά.), τον μαθησιακό τομέα (αναγνωστική δεξιότητα, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, μαθηματικές δεξιότητες, κ.ά), τον κοινωνικό τομέα (καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων), ενώ παράλληλα καλείται να συμβάλλει δυναμικά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών μέσω της τόνωσης της αυτοπεποίθησης, της μείωσης του άγχους σχολικής επίδοσης, της υιοθέτηση θετικών προτύπων συμπεριφοράς κτλ. Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται να διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, καθώς και μεγάλη εμπειρία προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες του παιδιού και να συμβάλλει στη μαθησιακή πρόοδό του. Στο LEOTAPANDA η διαδικασία αποκατάστασης των δυσκολιών έχει ως αφετηρία την εκτενή αξιολόγηση του παιδιού με σκοπό να καταγραφούν λεπτομερώς οι αδυναμίες και κυρίως οι δυνάμεις του, στις οποίες θα βασιστεί το λογοθεραπευτικό του πρόγραμμα. Στη συνέχεια, συντάσσουμε το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Όπως δηλώνει ο τίτλος του, η εξατομίκευση αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα είναι μοναδικό, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του παιδιού, διαμορφωμένο με βάση τις δυνάμεις, τα ενδιαφέροντα και τα ιδιαίτερα στοιχεία του.

a

Στο LEOTAPANDA οι Ειδικοί Παιδαγωγοί συνδυάζουν την υψηλή εξειδίκευση με την εμπειρία και τη δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα διακατέχονται από την πίστη ότι όλα τα παιδιά είναι ικανά για μάθηση και επιτυχία εφόσον λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη. Για τον σκοπό αυτό όλα τα αποκαταστασιακά προγράμματα είναι εξατομικευμένα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του κάθε παιδιού. Βασίζονται επιπλέον στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας έχοντας ως απώτερο σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

aa
Back To Top

LEOTAPANDA!

Ένας χώρος που θεμέλιά του αποτελούν η αγάπη και προσήλωση στην επιστήμη, η πολυετής εμπειρία στον χώρο των Ειδικών Θεραπειών και κυρίως η βαθιά πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά είναι ικανά για πρόοδο και ανάπτυξη λαμβάνοντας την κατάλληλη υποστήριξη.

Με όραμα την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης των παιδιών φιλοδοξούμε να σταθούμε άξιοι συνοδοιπόροι στο μοναδικό ταξίδι της ανάπτυξής τους.