Πρότυπο Κέντρο Λογοθεραπείας & Ειδικών Θεραπειών

Δευ - Παρ: 13:15 μμ – 21:15 μμ

LEOTAPANDA Με τη βοήθεια της Λογοθεραπείας

Λογοθεραπεία

Αναμφίβολα, ο λόγος είναι ίσως ένα από τα πολυτιμότερα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος. Μπορούμε άραγε στα αλήθεια να αντιληφθούμε πραγματικά τη σημασία του; Ίσως, αν αναλογιστούμε ότι μέσω του λόγου ανταλλάσσουμε σκέψεις και ιδέες, εκφράζουμε επιθυμίες και συναισθήματα, διαμορφώνουμε τις αναμνήσεις μας και χαράσσουμε την ατομική μας πορεία. Σε οποιαδήποτε όψη της ζωής μας, επομένως, ο λόγος κυριαρχεί. Επιδρά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς μας και λειτουργεί καταλυτικά στην ολόπλευρη ανάπτυξή μας.Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού ο λογοθεραπευτής αποτελεί τον επιστήμονα που ασχολείται με την αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής και της κατάποσης και επομένως με την προαγωγή της επικοινωνίας ευρύτερα. Ως λογοθεραπευτές, καλούμαστε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων που εμφανίζει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών και τα οποία συνδέονται με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, όπως:

 
a

Στο σημείο αυτό, εύλογα προκύπτει το ερώτημα πότε πρέπει οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν λογοθεραπευτή. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πορεία γλωσσικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού είναι μοναδική. Ωστόσο, στην περίπτωση που παρατηρούμε σημαντική καθυστέρηση βάσει της χρονολογικής ηλικίας του ή τα ελλείμματα στον λόγο συνδέονται με ελλείμματα σε άλλους τομείς ανάπτυξης (σωματική, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική, κτλ.) είναι σκόπιμο να απευθυνθούμε στον λογοθεραπευτή, προκειμένου να αξιολογήσει σχετικά το παιδί και να εκτιμήσει εάν απαιτείται η ένταξή του σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης των δυσκολιών. Στο LEOTAPANDA η διαδικασία αποκατάστασης των δυσκολιών έχει ως αφετηρία την εκτενή αξιολόγηση του παιδιού με σκοπό να καταγραφούν λεπτομερώς οι αδυναμίες και κυρίως οι δυνάμεις του, στις οποίες θα βασιστεί το λογοθεραπευτικό του πρόγραμμα. Στη συνέχεια, συντάσσουμε το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Όπως δηλώνει ο τίτλος του, η εξατομίκευση αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα είναι μοναδικό, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του παιδιού, διαμορφωμένο με βάση τις δυνάμεις, τα ενδιαφέροντα και τα ιδιαίτερα στοιχεία του.

a

Τέλος, γνωρίζοντας ότι η επιτυχία του προγράμματος έγκειται σε μεγάλο βαθμό στις γνώσεις και τις δεξιότητες του λογοθεραπευτή, η Ομάδα μας μεριμνά ώστε να καταρτίζεται διαρκώς, να εξελίσσεται παράλληλα με την εξέλιξη της επιστήμης μας και να παραμένει δημιουργική και ευέλικτη, ώστε να στηρίξει το παιδί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτή την προσπάθειά μας, η οικογένεια σαφώς αποτελεί αρωγό, τον συν-θεραπευτή μας, όπου μέσω της στενής και της εποικοδομητικής συνεργασίας θα επιτύχουμε από κοινού τη θετική έκβαση του Προγράμματος.

aa
Back To Top

LEOTAPANDA!

Ένας χώρος που θεμέλιά του αποτελούν η αγάπη και προσήλωση στην επιστήμη, η πολυετής εμπειρία στον χώρο των Ειδικών Θεραπειών και κυρίως η βαθιά πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά είναι ικανά για πρόοδο και ανάπτυξη λαμβάνοντας την κατάλληλη υποστήριξη.

Με όραμα την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης των παιδιών φιλοδοξούμε να σταθούμε άξιοι συνοδοιπόροι στο μοναδικό ταξίδι της ανάπτυξής τους.